در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1394/02/09    نوع خبر : کارخانه آسفالت A+ / A-

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران،برای نصب تجهیزات جدید کارخانه آسفالت 120 تنی،یک منبع الواتر فیلر( جداکننده ی خاک ) همراه با دستگاه اگزوزفن متصل به آن،یک منبع مازوت ویک منبع گازوییل بااستفاده ازجرثقیل 50 تنی درابتدای ماه دوم بهار 94 جمع آوری شد تا به زودی عملیات اجرای فونداسیون جهت نصب کارخانه جدیدسازمان انجام شود.

 

 

برو به بالا