در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/07/13    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

همزمان با اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان مدرس, اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری آقایان

* مهندس خداداد - سرپرست محترم شهرداری بابل

* مهندس ملایی - ریاست محترم شورای شهر

* مهندس مقیمی -  عضو و ریاست محترم کمیسیون عمران شورای شهر

* مهندس قائمی - ریاست محترم حراست شهرداری بابل

* مهندس کیانی - معاونت محترم خدمات شهری

* مهندس ابوالحسنی - سرپرست محترم سازمان عمران

* مهندس موسوی نژاد - سرپرست محترم واحد عمرانی شهرداری

در محل اجرای عملیات حاضر و از روند اجرای کار بازدید نمودند.

برو به بالا