در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/06/27    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

مراسم تقدیر از زحمات مهندس شیرزاد خاکی مدیرعامل اسبق سازمان عمران که از بدوتاسیس این سازمان بمدت 6 سال بعنوان مدیرعامل این سازمان انجام خدمت نموده بود برگزار گردید. 

برو به بالا