در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/06/04    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

سازمان عمران شهرداری بابل در راستای اجرای عملیات عمرانی خود و طبق دستور سرپرست محترم شهرداری *مهندس حجرخداداد* عملیات روکش آسفالت نقاط مختلف سطح شهر را از تاریخ شنبه 4 شهریور آغاز نموده است.

در اولین عملیات, روکش آسفالت جاده شهید صالحی که یکی از خیابان های بسیار پرتردد سطح شهر می باشد و خیابان سعید العلما که مسیر دسترسی بازار می باشد در دستور کار سازمان عمران قرار گرفت

 و این سازمان با بهره گیری از 860  تن آسفالت تولیدی خود عملیات روکش سراسری آسفالت جاده شهید صالحی ( حد فاصل آب نما تا منبع آب ) را در دو مسیررفت و برگشت و 515 تن آسفالت روکش خیابان سعیدالعلما ( حدفاصل کارگر تا سبزه میدان ) را در دومحور رفت و برگشت اجرا نمود.

برو به بالا