در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/04/11    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

عملیات روکش سراسری آسفالت در ادامه مسیر جاده ساحلی محدوده پل درزی کلا توسط سازمان عمران اجرا گردید.

این محدوده از جاده ساحلی پس از اجرای طرح تعریض, بازگشایی و اتصال به پل درزی کلا توسط سازمان عمران با اعتباری بالغ بر 1/600/000/000 " یک میلیارد و ششصد میلیون ریال " اعتبار,  تسطیح, بیس ریزی, زیرسازی و سپس با بهره گیری از 465 تن آسفالت در 3700 متر مربع روکش سراسری گردید. 

برو به بالا