در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/04/01    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

خیابان 21 متری سراج واقع در کمربندی غربی - امیرکبیر - جنب باغ سراج, یکی از راه های پر تردد برای اهالی منطقه و خصوصا نقطه اتصال جاده ساحلی از محدوده بلوار مادر به امیرکبیر می باشد.

این خیابان با طول 300 و عرض 15 متر جهت ساماندهی و اجرای عملیات عمرانی و روکش اسفالت در دستور کار سازمان عمران قرار گرفت که سازمان ابتدا با اجرای عملیات عمرانی جدول کانیوو, تسطیح, زیرسازی و نهایتا با بهره برداری از 790 تن آسفالت اقدام به روکش آسفالت در سطح 4/500 مترمربع با هزینه 1/600/000/000 یک میلیارد و ششصد میلیون ریال اجرا نمود. 

برو به بالا