در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1396/03/22    نوع خبر : خبرهای سازمان A+ / A-

سازمان عمران شهرداری بابل درجهت مرتفع نمودن مشکل آبگرفتگی و جمع آوری آبهای سطحی, پس آبها و هدایت به کانال مرکزی اقدام به احداث کانال 600 بطول 130 متر و با اعتباری بالغ بر 650/000/000 ریال در میدان بسیج - بسیج 16 نموده است.

برو به بالا