در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1394/12/25    نوع خبر : فنی و اجرایی A+ / A-

برج دیدبانی کاخ بابل که در سال 1352 به عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده ،با فرا رسیدن روزهای پایانی سال ،در دست ترمیم ورنگ آمیزی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران،محوطه سازی اطراف برج، رنگ آمیزی جداره و نرده های آن، ترمیم پله ها و نیز احداث جدول از جمله فعالیت های احیای دوباره ی این آثار ملی به همت واحد فنی - اجرایی سازمان می باشد.

برو به بالا