در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1394/10/06    نوع خبر : فنی و اجرایی A+ / A-

عملیات احداث کانال در خیابان ارشاد 15 (موزیرج) به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به اهمیت هدایت آبهای سطحی به سمت کانال های اصلی شهر، سازمان عمران شهرداری ،در اواخر پاییز سال جاری ،کانالی به طول 200 متر در خیابان ارشاد 15 ( موزیرج) احداث کرده است.

برو به بالا