در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1394/10/01    نوع خبر : فنی و اجرایی A+ / A-

با اشاره به بروز مشکلات تجمع آبهای سطحی در فصل های بارندگی سال، در خیابان های شهر بابل، سازمان عمران شهرداری ،کانالی به طول 230 متر در خیابان کشاورز ، کوچه ی اتحاد احداث کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان، فاز اول و دوم آن دراواسط بهمن ماه 94 به پایان رسیده است و به زودی فاز سوم آن نیز آغاز می شود.

 

برو به بالا