در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1393/10/14    نوع خبر : کارخانه آسفالت A+ / A-

کارخانه آسفالت

این مجتمع تولیدی درزمینی به مساحت33/000مترمربع قرارگرفته 

وشامل یک کارخانه آسفالت 120تنی

باقسمت های اپراتور،میکسر،ماشین های سنگین ودستگاه های سنگ شکن که خود ازقطعاتی مانند

مخلوط شور،ماسه شور،سرند....تشکیل شده ،

می باشد

مقدارتولیدآسفالت

درسال 1392سازمان عمران شهرداری بابل به مقدار22هزارتن آسفالت برداشت کرده ،

که این مقداردرسال 1393 به35 هزارتن افزایش یافته است.

برو به بالا