تاریخچه سازمان

A+ / A-

تاریخچه سازمان:

اساسنامه سازمان عمران شهرداری بابل درسال1384 به تصویب وزارت کشوررسیدوسپس به شهرداری بابل ابلاغ گردیدتابا تعیین یک مکان ثابت واختصاص بودجه ،برای تشکیل آن اقدام شود.

این سازمان درسال 1391باگردآوری نیروهای متخصص وکارآمد،باسوابق طولانی درزمینه طراحی،محاسبات واجرای پروژه های عمرانی،باهدف سازماندهی به وضعیت عمرانی ،خدماتی وهمچنین رفع معضلات شهرتاسیس گردیده است.

شورای سازمان عمران،متشکل از5نفرشامل:شهردار،معاون امور عمرانی وشهرسازی، یک نفرکارشناس به انتخاب شهردار وتایید استاندار،یک نفر کارشناس به انتخاب استانداربا هماهنگی وزارت کشور،یک نفر کارشناس با انتخاب شورای اسلامی شهربابل می باشد.

نحوه عملکرد این سازمان به گونه ایی بوده که با انجام چندین پروژه ی مهم وبزرگ توانسته یکی از فعالان عمرانی درشهربابل به حساب بیاید.

 

برو به بالا