اعضای شورای سازمان

A+ / A-

شهرداربابل ورئیس شورای سازمان عمران:

مهندس اردشیر مقیم پور بیژنی


 

مدیرکل دفترفنی استانداری وعضوشورای سازمان:

مهندس مهدی رازجویان

رئیس کمیسیون فنی شورای اسلامی شهربابل وعضوشورای سازمان:

مهندس جوادخانپورسیادرکلا

خانپور

معاون عمرانی شهرداری بابل و عضو شورای سازمان 

مهندس وحید مقیمی

عضو شورای سازمان

مهندس جلال نورا... زاده زواردهی

 

 

 

 

 

 

برو به بالا