عملیات روکش آسفالت کوی آستانه سر

عملیات روکش آسفالت کوی آستانه سر

عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه دوم سال 97

 

XMJB9740

IMG 2924PVFS5155

تاریخ

11 شهریور 1397

تگ ها

عملیات آسفالت