عملیات روکش آسفالت کوی بهاران

عملیات روکش آسفالت کوی بهاران

 عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه دوم سال 97

 

IMG 3027IMG 3001GAQG3109

تاریخ

11 شهریور 1397

تگ ها

عملیات زیرسازی