عملیات روکش آسفالت کوی اندیشه

عملیات روکش آسفالت کوی اندیشه

عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه دوم سال 97

 

IMG 1448IMG 1450

IMG 1450

تاریخ

11 شهریور 1397

تگ ها

عملیات آسفالت