عملیات روکش آسفالت کوی شکوفه

عملیات روکش آسفالت کوی شکوفه

عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه اول سال 97

 

NIKC4942 2RZNR8369INCD9432

تاریخ

11 شهریور 1397

تگ ها

عملیات آسفالت