عملیات روکش آسفالت کوی هفت تن

عملیات روکش آسفالت کوی هفت تن

عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه اول سال 97

 

RZIU0575

BQVJ8712

WEOU5825

تاریخ

10 شهریور 1397

تگ ها

عملیات آسفالت