زیرسازی کوی اوشیب

زیرسازی کوی اوشیب

زیرسازی کوی اوشیب در 3 ماهه اول سال 97


JXRM3028SITQ5652JFIN8015

 

IMG 0044

تاریخ

06 شهریور 1397

تگ ها

عملیات زیرسازی