زیرسازی - کوی کتی غربی

زیرسازی - کوی کتی غربی

زیرسازی کوی کتی غربی در 3 ماهه دوم سال 97

 

IMG 5039IMG 4621IMG 4604IMG 4703

تاریخ

27 مرداد 1397

تگ ها

سازمان عمران بابل, عملیات زیرسازی