کارخانه اسفالت

کارخانه اسفالت

کارخانه اسفالت بابل

تاریخ

10 ارديبهشت 1397

تگ ها

کارخانه اسفالت, پروژه ها, عملیاتی, سازمان عمران بابل