درباره مدیرعامل

 

 

 

مهندس عباس رحیمی


سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری بابل

تصویر مدیرعامل

درباره مدیرعامل

سوابق تحصیلی
  •  کارشناسی: مهندسی عمران - عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
  • کارشناسی ارشد:مهندسی عمران - سازه دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی -آمل
سوابق شغلی
سوابق اجرایی