کارخانه اسفالت

گامی دیگر در جهت خودکفایی وسازندگی بابل 
« به گزارش روابط عمومی سازمان عمران وبازآفرینی فضای شهری شهرداری بابل »
“ مهندس رحیمی سرپرست سازمان “
از افتتاح
...
نمایش تمام مطالب