آدرس و نقشه مکانی


آدرس:خیابان طالقانی جنب اداره ی محیط زیست ، کوچه پاسداران 24

شماره های تماس سازمان:

011-32205561-2

معاونت فنی و اجرایی:

 011-32205563

پست الکترونیک:

sazmanomranbabol@yahoo.com

صندوق پستی:

4717694834

برو به بالا